O projekte - www.dobriotcovia.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O projekte

II. ročník 2014

Cieľom informačnej kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV, ktorá sa osobnostne dotýka každého jednotlivca, je poukázať na kľúčovú rolu otcov v rodinách a spoločnosti a na ich zásadný vplyv na životné príbehy najbližších. Jej poslaním je dobrým otcom verejne poďakovať za ich pozornosť, láskavú starostlivosť, oporu a za ich významný prínos pre šťastnú rodinu, komunitu a spoločnosť. Súčasne tieto všeľudské hodnoty celospoločensky vyzdvihnúť a oceniť.

Slovensko potrebuje dobrých otcov sa snaží zviditeľniť otca ako nezastupiteľnú súčasť rodiny, ktorá je základným stavebným pilierom spoločnosti. Zviditeľňuje ho nielen ako živiteľa, ale aj ako ochrancu, ktorý svojim deťom prináša lásku, oporu a pomáha rozvíjať ich osobnosť a teda pomáha vytvárať plnohodnotnú budúcnosť pre spoločnosť. V tomto kontexte sú pre nás podnetné niektoré európske krajiny, kde sa Deň otcov tradične oslavuje a teší sa oveľa väčšej podpore a úcte ako na Slovensku.

V rámci autorských aktivít v oblasti CSR a filantropie, druhý ročník projektu pre rok 2014 pripravila Profitmedia, s.r.o. pre Centrum Slniečko, n.o. Na základe dlhodobej spolupráce ho realizujú spoločne, pričom výťažok podporí Detskú linku záchrany 0800 12 12 12, ktorú Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje.

Záštitu nad kampaňou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Hlavným partnerom je Fórum donorov, n.o. a generálnymi partnermi sú Nafta, a.s. a Nadácia SPP
.

Za projekt SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV prevzala riaditeľka Centra Slniečko, n.o.,
Mariana Kováčová prestížne spoločenské ocenenie KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO 2013 v sekcii Filantropia.

Krištálové krídlo 2013
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky