O projekte - www.dobriotcovia.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O projekte

Slovensko potrebuje dobrých otcov

Poslaním projektu je verejne oceniť a celospoločensky poďakovať otcom za ich starostlivosť, podporu,bezpečie, záujem a lásku. Vyzdvihnúť hodnotu dobrého otcovstva pre šťastie dieťaťa a jeho matky, pre prosperitu komunity a spoločnosti.

Cieľom komunikačno-zážitkovej kampane a súťaže o titul Dobrý otec je spopularizovať oslavy Svetového dňa otcov na Slovensku.

Cieľom informačnej kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV, ktorá sa osobnostne dotýka každého jednotlivca, je poukázať na kľúčovú rolu otcov v rodinách a spoločnosti a na ich zásadný vplyv na životné príbehy najbližších. Jej poslaním je dobrým otcom verejne poďakovať za ich pozornosť, láskavú starostlivosť, oporu a za ich významný prínos pre šťastnú rodinu, komunitu a spoločnosť. Súčasne tieto všeľudské hodnoty celospoločensky vyzdvihnúť a oceniť.

Slovensko potrebuje dobrých otcov sa snaží zviditeľniť otca ako nezastupiteľnú súčasť rodiny, ktorá je základným stavebným pilierom spoločnosti. Zviditeľňuje ho nielen ako živiteľa, ale aj ako ochrancu, ktorý svojim deťom prináša lásku, oporu a pomáha rozvíjať ich osobnosť a teda pomáha vytvárať plnohodnotnú budúcnosť pre spoločnosť. V tomto kontexte sú pre nás podnetné niektoré európske krajiny, kde sa Deň otcov tradične oslavuje a teší sa oveľa väčšej podpore a úcte ako na Slovensku.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky