Organizátori - www.dobriotcovia.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizátori

II. ročník 2014
reklamná agentúra PROFiTMEDIA
Profitmedia je  fullservisovou mediálnou a PR spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexnú  komunikáciu a prezentáciu. Prioritou je efektívna kombinácia  informačných kanálov a nástrojov, mediálnej produkcie, komunikačného  servisu, PR a marketingu. V rámci svojich CSR aktivít pripravuje  originálny filantropický projekt Slovensko potrebuje dobrých otcov.
Centrum Slniečko n.o.
Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o.  je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a  zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania,  sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému  riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných  ľudských práv a slobôd. Prevádzkuje Detskú linku záchrany (0800 12 12 12).
zážitkové OZ Ahoj
Zážitkové občianske združenie Ahoj  sa venuje niekoľkým oblastiam: organizuje aktivity pre deti, mládež,  seniorov a znevýhodnené skupiny ľudí, ktoré sa takto snaží začleniť do  spoločnosti, podporuje zdravý životný štýl, pripravuje projekty zamerané  na vzdelávanie a osvetu, podporu profesionálnych zručností, snaží sa  napomáhať v raste a osobnom rozvoji, vytvára priestor a podporuje  nadané, talentované deti a dospelých v ich aktivitách, rozvíja vzájomnú  pomoc ľudí, podporu, pozitívne ovplyvňuje medziľudské vzťahy, chce pre  ľudí budovať šťastný a naplnený život.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky