Partneri 2013 - www.dobriotcovia.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Partneri 2013

I. ročník 2013

Projekt a celonárodnú kampaň "Slovensko potrebuje dobrých otcov" podporujú:

Fórum donorov je záujmové združenie právnických osôb.  Ako mimovládna nezisková organizácia sa venuje rozvoju filantropie a jej kultúry na Slovensku a v zahraničí od roku 1996. Združuje popredné nadácie a firemných filantropov pôsobiacich na Slovensku, podporuje nielen rozvoj inštitucionálneho aj individuálneho darcovstva – prostredníctvom mechanizmu DMS (darcovská SMS).  Fórum donorov je zároveň aktívnym členom medzinárodných filantropických zoskupení.

www.donorsforum.sk

NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnost ponúka profesionálne služby, inovatívne produkty a expertízu v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví priamo v srdci Európy.

www.nafta.sk

Nadácia SPP sa snaží poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií, kultúrnych a morálnych hodnôt. Prejavuje solidaritu voči tým, ktorí podporu potrebujú a požiadajú o ňu. Nadácia vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti tieto projekty podporí a snaží sa byť vnímavá k potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy, nadácia ich priamo reflektuje a snaží sa prispieť k ich riešeniu jedinečným spôsobom.

www.nadaciaspp.sk

Kampaň "Slovensko potrebuje dobrých otcov" môžete podporiť aj Vy, a to prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Viac informácií na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1007

Ďakujeme!


banner dobry otec
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky