Organizátori 2013 - www.dobriotcovia.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizátori 2013

I. ročník 2013
Profitmedia

Spoločnosť Profitmedia, s.r.o. je fullservisová PR a mediálna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na efektívnu a proaktívnu komunikáciu s cieľovými skupinami prostredníctvom regionálnych a lokálnych médií. Ich cieľom je zvyšovanie komunikačných kompetencií a mediálnej gramotnosti, schopnosti efektívne a zaujímavo sa prezentovať na verejnosti a v médiách.

www.profitmedia.sk

Profitmedia

Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Prevádzkuje Detskú linku záchrany (0800 12 12 12).

www.centrumslniecko.sk

Ďakujeme!


banner dobry otec
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky